Push API

A megrendelés és az áruszállítás státusz-változásának jelzése a fizikai események alapján.

Az értesítés a Webshippy API értékesítési csatorna (webshippy.api) beállításai között rögzített, előre beállítható (külön) végpontokra történik.

A push api az első aktív értékesítési csatornában definiált végpontokra érkezik meg.

A folyamat státusza mellett, az értesítés tartalmazza a megrendelés azonosítóját és nevét, illetve az áruszállítás ID-ját és nickname-jét, valamint, hogy mikor történt a státusz-változás.

Megrendelés

Mező

Leírás

id

A rendelés egyedi, Webshippy azonosítója.

name

A rendelés neve.

A rendelés létrehozásakor megadott név.

status

A rendelés státusza, lehetséges értékek:

  • refused: visszautasított,

  • fulfilled: teljesített.

updatedAt

A státusz-változás dátuma és ideje.

Áruszállítás

Mező

Leírás

id

Az áruszállítás egyedi, Webshippy azonosítója.

nickname

Az API-n keresztül fantázianévvel létrehozott áruszállítás a neve alapján kereshető a listafelületen. Áruszállítás frissítésekor a fantázianév is frissíthető.

status

Az áruszállítás státusza (shipped).

updatedAt

A státusz-változás dátuma és ideje.

Last updated