Links

Bevezetés

Ez a leírás részletesen bemutatja, hogy a Webshippy különböző API végpontjait felhasználva, hogyan kommunikálhatsz külső rendszerekből a Webshippy rendszerével.

Használható API végpontok

Használandó API URL -ek

  • API XML url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/xml
  • API JSON url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/json

Autentikáció - API kulcs generálása

A Webshippy API minden esetben egy külön értékesítési csatornaként jelenik meg a Webshippy Admin rendszerében. Ahhoz, hogy sikeres adatkommunikáció jöjjön létre, rendelkeznünk kell egy saját API kulcssal. Ennek létrehozásához navigálj a Beállítások / Webáruházak kezelése oldalra, majd a Webshippy.API gombra kattinva hozz létre egy új értékesítési csatornát. Az alapadatok kitöltése után a rendszer legenerálja az API kulcsot, ami innentől kezdve készen áll a kommunikációra.

Az API hívások működése

A WSAPI a biztonság érdekében HTTPS csatornát használ, az UTF-8 karakterkódolást támogatja, valamint képes kommunikálni XML és JSON formátumban is.
  • API XML url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/xml
  • API JSON url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/json
Ahol az {ACTION} helyőrző a kért funkciót/akciót jelenti.
Az API minden esetben POST metódust használ, és az átadott adatokat a request mező tartalmazza JSON vagy XML String-ként.
Példa a PHP alapú API hívásra:
$request = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
<apiKey>apiKey</apiKey>
<filters>
<lastMod>2018-01-01 00:00:00</lastMod>
</filters>
</request>';$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://app.webshippy.com/wspyapi/GetProduct/xml/');curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(['request' => $request]));$result = curl_exec($ch);

Példa: Áruszállítás létrehozása

Ezzel a funkcióval áruszállítások hozhatóak létre.
Mező
Kötelező?
Leírás
apiKey
Igen
Az API kulcs.
direction
Igen
A létrehozandó áruszállítás iránya (in/out).
note
Nem
Megjegyzés az áruszállításhoz.
date
Igen
Az áruszállítás várható dátuma.
quantity
Igen
Szállított termék mennyisége (pozitív egész).
sku
Igen
Szállított termék SKU-ja (cikkszáma).
XML esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/xml
Kérés:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<apiKey>api-key-comes-here</apiKey>
<transfer>
<direction>in</direction>
<note>délután érkezik</note>
<date>2018-01-01</date>
<products>
<elem>
<quantity>3</quantity>
<sku>4345</sku>
</elem>
<elem>
<quantity>1</quantity>
<sku>67657</sku>
</elem>
<elem>
<quantity>1</quantity>
<sku>56464</sku>
</elem>
</products>
</transfer>
</request>
Válasz (példa):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<status>success</status>
<message>
<elem>The transfer creation was successful</elem>
</message>
<transfer_id>74210</transfer_id>
</response>
JSON esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/json
Kérés:
{ "apiKey": "api-key-comes-here", "transfer": { "direction": "in", "transfer_id": 59, "note": "délután viszik el", "date": "2018-08-20", "products": [ { "quantity": 3, "sku": 343545 }, { "quantity": 2, "sku": 654564 }, { "quantity": 1, "sku": 32432432 } ] }}
Válasz (példa):
{ "status": "success", "message": [ "The transfer creation was successful" ], "transfer_id": 176}