Bevezetés

Ez a leírás részletesen bemutatja, hogy a Webshippy különböző API végpontjait felhasználva, hogyan kommunikálhatsz külső rendszerekből a Webshippy rendszerével.

Használható API végpontok

Használandó API URL -ek

 • API XML url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/xml

 • API JSON url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/json

Autentikáció - API kulcs generálása

A Webshippy API minden esetben egy külön értékesítési csatornaként jelenik meg a Webshippy Admin rendszerében. Ahhoz, hogy sikeres adatkommunikáció jöjjön létre, rendelkeznünk kell egy saját API kulcssal. Ennek létrehozásához navigálj a Beállítások / Webáruházak kezelése oldalra, majd a Webshippy.API gombra kattinva hozz létre egy új értékesítési csatornát. Az alapadatok kitöltése után a rendszer legenerálja az API kulcsot, ami innentől kezdve készen áll a kommunikációra.

Az API hívások működése

A WSAPI a biztonság érdekében HTTPS csatornát használ, az UTF-8 karakterkódolást támogatja, valamint képes kommunikálni XML és JSON formátumban is.

 • API XML url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/xml

 • API JSON url: https://app.webshippy.com/wspyapi/{ACTION}/json

Ahol az {ACTION} helyőrző a kért funkciót/akciót jelenti.

Az API minden esetben POST metódust használ, és az átadott adatokat a request mező tartalmazza JSON vagy XML String-ként.

Példa a PHP alapú API hívásra:

$request = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request> 
 <apiKey>apiKey</apiKey> 
 <filters>  
  <lastMod>2018-01-01 00:00:00</lastMod> 
 </filters>
</request>';$ch = curl_init();curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://app.webshippy.com/wspyapi/GetProduct/xml/');curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query(['request' => $request]));$result = curl_exec($ch);

Példa: Áruszállítás létrehozása

Ezzel a funkcióval áruszállítások hozhatóak létre.

Mező

Kötelező?

Leírás

apiKey

Igen

Az API kulcs.

direction

Igen

A létrehozandó áruszállítás iránya (in/out).

note

Nem

Megjegyzés az áruszállításhoz.

date

Igen

Az áruszállítás várható dátuma.

quantity

Igen

Szállított termék mennyisége (pozitív egész).

sku

Igen

Szállított termék SKU-ja (cikkszáma).

XML esetén:

Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/xml

Kérés:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request> 
 <apiKey>api-key-comes-here</apiKey> 
 <transfer>   
  <direction>in</direction>   
  <note>délután érkezik</note>   
  <date>2018-01-01</date>   
  <products>    
   <elem>     
    <quantity>3</quantity>     
    <sku>4345</sku>    
   </elem>    
   <elem>     
    <quantity>1</quantity>     
    <sku>67657</sku>    
   </elem>    
   <elem>     
    <quantity>1</quantity>     
    <sku>56464</sku>    
   </elem>   
  </products> 
 </transfer>
</request>

Válasz (példa):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response> 
 <status>success</status> 
 <message>  
  <elem>The transfer creation was successful</elem> 
 </message> 
 <transfer_id>74210</transfer_id>
</response>

JSON esetén:

Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/json

Kérés:

{ "apiKey": "api-key-comes-here", "transfer": { "direction": "in", "transfer_id": 59, "note": "délután viszik el", "date": "2018-08-20", "products": [  {   "quantity": 3,   "sku": 343545  },  {   "quantity": 2,   "sku": 654564  },  {   "quantity": 1,   "sku": 32432432  }  ] }}

Válasz (példa):

{ "status": "success", "message": [  "The transfer creation was successful" ], "transfer_id": 176}

Last updated