Links

Inventory Transfer API

Áruszállításokkal kapcsolatos API funkciók

Áruszállítás alapadatainak lekérdezése

Mező
Kötelező?
Leírás
apiKey
Igen
Az API kulcs.
page
Nem
A lekérdezendő oldal sorszáma.
(Alapértelmezett: 0.)
limit
Nem
Az egy oldalon szereplő találatok száma.
(Alapértelmezett: 100, maximum: 1000.)
wspyId
Nem
Az áruszállítás egyedi, Webshippy azonosítója.
lastMod
Nem
Az utolsó módosítás dátuma.
A megadott dátum után létrehozott vagy módosított termékeket listázza ki, akár egyszerre többet is.
status
Nem
A lekérdezendő beszállítások státusza (lehetséges értékek: new, draft).
nickname
Nem
Az API-n keresztül fantázianévvel létrehozott áruszállítás a neve alapján kereshető a listafelületen. Áruszállítás frissítésekor a fantázianév is frissíthető.
XML esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/getTransfer/xml
Kérés:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<apiKey>api-key-comes-here</apiKey>
<page>0</page>
<limit>1000</limit>
<filters>
<wspyId></wspyId>
<lastMod>2019-01-01 00:00:00</lastMod>
</filters>
</request>
Válasz (példa):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<status>success</status>
<message/>
<result>
<elem>
<wspyId>7258</wspyId>
<warehouseId/>
<nickname>balloon</nickname>
<status>shipped</status>
<direction>in</direction>
<expectedArrival>2019-07-24</expectedArrival>
<note>t-takács</note>
<created>2019-07-23 10:54:33</created>
<updated>2019-07-24 07:24:10</updated>
<new>2019-07-23 11:51:25</new>
<arrived>2019-07-24 07:28:57</arrived>
<transfered>2019-07-24 07:30:45</transfered>
</elem>
</result>
</response>
JSON esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/getTransfer/json
Kérés:
{
"apiKey": "api-key-comes-here",
"page": "0",
"limit": "1000",
"filters": {
"wspyId": "",
"lastMod": "2019-01-01 00:00:00"
}
}
Válasz (példa):
{
"status": "success",
"message": [],
"result": [
{
"wspyId": "7258",
"warehouseId": null,
"nickname": "balloon",
"status": "shipped",
"direction": "in",
"expectedArrival": "2019-07-24",
"note": "t-takács",
"created": "2019-07-23 10:54:33",
"updated": "2019-07-24 07:24:10",
"new": "2019-07-23 11:51:25",
"arrived": "2019-07-24 07:28:57",
"transfered": "2019-07-24 07:30:45"
}
]
}

Egy áruszállítás tételeinek lekérdezése

A wspyId ismeretében áruszállításonként lehet lekérdezni a szállításban szereplő tételeket és azok bekészített, valamint ténylegesen leszámolt mennyiségét.
Mező
Kötelező?
Leírás
apiKey
Igen
Az API kulcs.
wspyId
Igen
Az áruszállítás egyedi, Webshippy azonosítója.
nickname
Nem
Az API-n keresztül fantázianévvel létrehozott áruszállítás a neve alapján kereshető a listafelületen. Áruszállítás frissítésekor a fantázianév is frissíthető.
XML esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/getTransferDetails/xml
Kérés:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<apiKey>api-key-comes-here</apiKey>
<filters>
<wspyId>6526</wspyId>
</filters>
</request>
Válasz (példa):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<status>success</status>
<message/>
<result>
<elem>
<wspyProductId>267812</wspyProductId>
<productName>Teszt termék 2</productName>
<variantName/>
<nickname>balloon</nickname>
<produtSku>TESZT-2</produtSku>
<productBarcode>TESZT-2</productBarcode>
<quantity>10</quantity>
<checkedQuantity>15</checkedQuantity>
</elem>
</result>
</response>
JSON esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/getTransferDetails/json
Kérés:
{
"apiKey": "api-key-comes-here",
"filters": {
"wspyId": "6526"
}
}
Válasz (példa):
{
"status": "success",
"message": [],
"result": [
{
"wspyProductId": "267812",
"productName": "Teszt termék 2",
"variantName": "",
"nickname": "balloon",
"produtSku": "TESZT-2",
"productBarcode": "TESZT-2",
"quantity": "10",
"checkedQuantity": "15"
}
]
}

Áruszállítás létrehozása

Ezzel a funkcióval áruszállítások hozhatóak létre.
Mező
Kötelező?
Leírás
apiKey
Igen
Az API kulcs.
nickname
Nem
Az API-n keresztül fantázianévvel létrehozott áruszállítás a neve alapján kereshető a listafelületen. Áruszállítás frissítésekor a fantázianév is frissíthető.
finalize
Nem
Az árubeszállítás rögzítése (véglegesítése), lehetséges értékek:
  • normal- a normál kapacitás terhére kívánja előjegyezni az árubeszállítását,
  • priority- a feláras (priós) kapacitás terhére kívánja előjegyezni az árubeszállítását,
  • BLANK- (üres) piszkozatban mentjük.
direction
Igen
A létrehozandó áruszállítás iránya (in/out).
note
Igen
Megjegyzés az áruszállításhoz.
date
Nem
Az áruszállítás várható dátuma.
Amennyiben nincs megadva, piszkozatként jön létre az áruszállítás.
quantity
Igen
A szállított termék mennyisége (pozitív egész).
sku
Igen
A szállított termék SKU-ja (cikkszáma).
Amennyiben nincs rögzítve az áruszállítás várható dátuma (date), akkor a piszkozat státuszú áruszállítás már csak az Webshippy app felületén véglegesíthető.
XML esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/xml
Kérés:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<request>
<apiKey>api-key-comes-here</apiKey>
<transfer>
<direction>in</direction>
<note>délután érkezik</note>
<date>2018-01-01</date>
<nickname>balloon</nickname>
<finalize></finalize>
<products>
<elem>
<quantity>3</quantity>
<sku>4345</sku>
</elem>
<elem>
<quantity>1</quantity>
<sku>67657</sku>
</elem>
<elem>
<quantity>1</quantity>
<sku>56464</sku>
</elem>
</products>
</transfer>
</request>
Válasz (példa):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response>
<status>success</status>
<message>
<elem>The transfer creation was successful</elem>
</message>
<transfer_id>74210</transfer_id>
</response>
JSON esetén:
Url: https://app.webshippy.com/wspyapi/CreateTransfer/json
Kérés:
{
"apiKey": "api-key-comes-here",
"transfer": {
"direction": "in",
"transfer_id": 59,
"note": "délután viszik el",
"date": "2018-08-20",
"nickname": "balloon",
"products": [
{
"quantity": 3,
"sku": 343545
},
{
"quantity": 2,
"sku": 654564
},
{
"quantity": 1,
"sku": 32432432
}
]
}
}
Válasz (példa):
{
"status": "success",
"message": [
"The transfer creation was successful"
],
"transfer_id": 176
}